ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Agnieszka Wyciślok
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Uwagi do ustawy w załączniku

<< Powrót do listy uwag