ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Zyta Szczerowoda
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Proponujemy również usunięcie zapisu w art 10b ust. 6e 'Uczestnik może skorzystać z tego uprawnienia trzykrotnie'. Ponieważ może zdarzyć się sytuacje, że uczestnik znajdzie zatrudnienie wiosną i jesienią i w przeciągu 1,5 roku straci mozliwość dalszej terapii i rehabilitacji w WTZ.

<< Powrót do listy uwag