ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Katarzyna Lutecka
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Niektóre zmiany z proponowanych, bezzasadnie ograniczają wpływ jednostek prowadzących WTZ na rzecz powiatu i/lub rady powiatu, w zakresie kwalifikowania uczestników, procesów decyzyjnych i organizacyjnych w placówce. Istnieje zagrożenie, że o losie osób z niepełnosprawnościami i działalności placówek decydować będą osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w tym zakresie. Uwagi w załączniku.

<< Powrót do listy uwag