ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Lucyna Pachciarz
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Uwagi do propozycji zmian do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przesyłam w zaąłczeniu

<< Powrót do listy uwag