ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Sylwia Bochenek
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

W załączeniu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach przesyła swoje uwagi do projektu Ustawy o rehabilitacji zawodowej(...) z dnia 20 wrzesnia 2017.

<< Powrót do listy uwag