program "Za życiem", priorytet III, 3.1, 3.2

Autor uwagi: Krystyna Cuber
Organizacja:
Kategoria: opieka wychnieniowa; rozwój siecie ŚDS

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

PRIORYTET III. USŁUGI WSPIERAJĄCE I REHABILITACYJNE, pkt 3.1 i 3.2 czy te zapisy, bardzo piękne i potrzebne, będą dotyczyły także obecnie już 'dorosłe dzieci'. Z zapisów ustawy nie wynika, że dotyczy to np. czterdziestoletnich dzieci, które wciąż są pod całodobową opieką swych rodziców. PRIORYTET III USŁUGI WSPIERAJĄCE I REHABILITACYJNE, pkt 3.1 , czy z opieki wytchnieniowej będą mogli skorzystać tylko opiekunowie o dochodzie nieprzekraczającym miesięcznie 1200 zł netto na osobę w rodzinie, a pozostali nie, albo też, tylko za częściową dopłatą?

<< Powrót do listy uwag