ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Barbara Święch - Bober
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Propozycje zostały zawarte w załączonym pliku

<< Powrót do listy uwag