ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Bogusław Ciosmak
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Szanowny Pan Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Po zapoznaniu się z treścią projektu Ustawy z dnia 29 września 2017r., o zmianie ustawy zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, przedyskutowaniu jej zarówno w gronie członków stowarzyszenia jak i pracowników WTZ w Biłgoraju, pragniemy przedstawić nasze stanowisko odnośnie proponowanych w niej zapisów. Kierując się dobrem Warsztatu Terapii Zajęciowej, uczestników zajęć przezeń prowadzonych ich rodzin oraz pracowników, chcemy przedstawić nasze obawy oraz sugestie co do zmian ustawy w postaci z jednej strony komentarzy do ustawy pisane na marginesie ustawy, którą poniżej przesyłamy w formie załącznika nr1. Z drugiej strony pozwalamy sobie na przesłanie opinii prawnej, opracowanej przez biuro prawne, zamówionej przez Polskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej w formie załącznika nr2. Mamy głęboką nadzieję że weźmie Pan pod uwagę nasze sugestie i uzasadnione poważne obawy co do dalszej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Z wyrazami szacunku Bogusław Ciosmak Przewodniczący Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Biłgoraju

<< Powrót do listy uwag