ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Marek Dec
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Caritas Polska współpracująca z Caritas Diecezjalnymi, które prowadzą na terenie Polski 60 Warsztatów Terapii Zajęciowej wyraża swoje zaniepokojenie niektórymi proponowanymi zapisami zmian do projektu ustawy z dnia 29 września 2017r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Uwagi i spostrzeżenia zawarto w dołączonych do pisma propozycjach zmian. Powstały one w wyniku konsultacji wśród Dyrektorów, kierowników, przedstawicieli WTZ, rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością. Uprzejmie proszę o ujęcie proponowanych zmian w przedmiotowej ustawie.

<< Powrót do listy uwag