ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Marta Rubajczyk
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

W załączniku przesyłamy propozycję zmian i uwagi do proponowanych zmian.

<< Powrót do listy uwag