ustawa o świadczeniach rodzinnych; ustawa o świadczeniach pieniężnych; kodeks pracy

Autor uwagi: Julia Orszulik
Organizacja:
Kategoria: świadczenia; elastyczne formy zatrudnienia; zmiany w prawie pracy

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Ważne jest wsparcie obecności opiekunów osób niepełnosprawnych na rynku pracy : 1.możliwość dorabiania na świadczeniu pielęgnacyjbym 2.preferencyjne, stale niższe składki ZUS dla opiekunów, którzy decydują się na samozatrudnienie aby łączyć pracę z opieką 3.elastyczny czas pracy na etacie dla opiekuna niepełnosprawnych -ulgi dla jego pracodawcy (aby opiekunowie byli chętnie zatrudniani ) Punk 2 i 3 także dla matek zdrowych małych dzieci Ważne jest żeby rodzina osób niepełnosprawnych nie czuła się wykluczona społecznie Julia Orszulik Mama osoby z autyzmem, samozatrudniona Pracująca z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzinami

<< Powrót do listy uwag