ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Marzena Szymańska
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Uwagi: Ust. 6b str.7 projektu zmian nie uwzględnia nieobecności uczestnika spowodowanych chorobą lub wypadkiem losowym.Do WTZ-ów głównie uczęszczają osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności,często ze współistniejącymi schorzeniami.Uczestnikom WTZ-ów zdarza się również chorować, przebywać w szpitalu,złamać rękę lub nogę. W atr.10aa str.4 jest mowa,iz decyzje w sprawie zakwalifikowania uczestnika do WTZ-u wydaje starosta.Starosta na decyzję ma do 3 miesięcy. Istnieje obawa,iż jeżeli starosta będzie zwlekał z decyzją,wówczas WTZ,w którym będzie miejsce dla tego uczestnika będzie miał to miejsce puste nawet 3 miesiące. Postulatem środowiska WTZ-ów jest zwiększenie algorytmu lub dodatkowa dotacja dla WTZ-ów.Chcąc zapewnić wykwalifikowana kadrę,móc przeprowadzić potrzebne remonty,dostosować warunki dla potrzeb osób niepełnosprawnych potrzebne są większe fundusze.Chcielibyśmy,aby Państwo uwzględnili bariery naszej codzienności i przychylili się do powyższego postulatu.

<< Powrót do listy uwag