ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Anna Rychły-Mierzwa
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Przedłożona w załączeniu propozycja stanowi zestawienie uwag i rekomendacji dotyczących konsultowanego projektu ustawy, wypracowanych przez przedstawicieli małopolskiego środowiska warsztatów terapii zajęciowej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie w ramach grupy roboczej Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej ds. podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym.

<< Powrót do listy uwag