ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; ustawa o pomocy społecznej

Autor uwagi: Beata Kuczewska-Furmaniak
Organizacja:
Kategoria: WTZ; ŚDS

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:
  1. Brak ŚDS typu A i D 2 Brak asystentów i trenerów pracy 3. Brak rehabilitacji społecznej.
<< Powrót do listy uwag