ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Weronika Błażejewska-Palowska
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Załączona propozycja analizy do zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w odniesieniu do WTZ uwzględnia: zdefiniowanie celów działalności warsztatów terapii zajęciowej (aktywizacja zawodowa na terenie WTZ), wysokość dofinansowania WTZ, standardy dostępności budynku, kwalifikowanie do uczestnictwa, zatrudnienie członków zarządu organizacji.

<< Powrót do listy uwag