ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Jacek Winogrodzki
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Mamy nadzieję, ze wsłuchają się Państwo w uwagi kierowników WTZ nie tylko z woj. pomorskiego, ale także z innych regionów Polski. Konferencja ogólnopolska w Warszawie, która odbyła się w dniu 17 października 2017 roku potwierdziła, że stanowisko kierowników jest prawie jednomyślna. Ponadto, proszę o doprecyzowanie art. 10ad ust.1 - skąd mają pochodzić środki na funkcjonowanie zajęć klubowych, które może prowadzić warsztat.

<< Powrót do listy uwag