ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: PSONI Koło w Krośnie
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

wg załacznika

<< Powrót do listy uwag