ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Mieczysław Koziński
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Zapisanie w ustawie poziomu finansowania kosztów rocznego pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej oraz algorytmu waloryzacji. Zostawienie tak jak w obecnie obowiązującej ustawie sposobu przyjmowania uczestników warsztatów. Pozostałe uwagi w załączonym pliku.

<< Powrót do listy uwag