inne

Autor uwagi: Patrycja Kobus
Organizacja:
Kategoria: orzecznictwo

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Proszę o uzwględnienie sprawy dotyczącej orzekania o niepełnosprawności: 1) orzekać zgodnie z ustawą i rozporządzeniem 2) zmuszenie zespołów do spraw orzekania o jednomyślności w całej PL zgodnie z ustawą i rozporządzeniem 3) Jeśli zmieni się sposób orzekania to ustawa moze funkcjonować 4) ale jeśli wszystko jest uwarunkowane orzekaniem o niepełnosprawności to powinna być zmiana w związku z orzekaniem na korzyść rodziców dzieci niepełnosprawnych ( mama z dzieckiem z ZA i towarzyszącymi niepełnosprawnościami powinna dostać wsparcie jeśli rezygnuje z zatrudnienia

<< Powrót do listy uwag