inne

Autor uwagi: Elżbieta Wirska
Organizacja:
Kategoria: inne

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Wprowadzić możliwość monitoringu zajęć w szkołach i warsztatach dla rodziców dzieci niemówiących, analogicznie do monitoringu w żłobkach.

<< Powrót do listy uwag