Karta Praw ON

Autor uwagi: Joanna Łaba
Organizacja:
Kategoria: karta praw ON

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Wzorem Karty Praw Osób z Autyzmem uchwalić Kartę Praw Osób z Zespołem Downa lub zmienić obowiązującą Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych.

<< Powrót do listy uwag