ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Sebastian Słonina
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

1b. W przypadku Warsztatów które mają swoją siedzibę poza aglomeracjami miejskimi gdzie brak jest komunikacji publicznej zagwarantowanie dowozu przez Warsztat w praktyce warunkuje uczestnictwo w zajęciach nie tylko osób z dysfunkcją narządu ruchu. Organizując dowóz Warsztaty ponoszą wielki wysiłek organizacyjny i finansowy. W związku z tym ważnym dla tych warsztatów jest ustalenie że: - dowóz na zajęcia organizowany przez warsztat wlicza się w czas wymiaru zajęć - ew. dopuszcza się skrócenie czasu trwania zajęć w warsztacie dla uczestników którym Warsztat organizuje dowóz do 6 godzin dziennie - ew. zapewnienie dodatkowego finansowania w celu zapewnienia dowozu na zajęcia przez firmę zewnętrzną Pozwolę sobie zauważyć, że powyższe rozwiązania nie spowodują krótszej pracy warsztatu – czasu zajęć w warsztacie, bowiem najczęściej dojazd odbywa się za pomocą busów które przywożą kilka grup uczestników zajęć w kolejnych kursach. Tak więc nawet przy ustaleniu dla jednej grupy pobytu na zajęciach w warsztacie w wymiarze 6 godzin lub mniej

<< Powrót do listy uwag