świwadczenia niepieniężne

Autor uwagi: elzbieta.wirska@gmail.com
Organizacja:
Kategoria: świwadczenia niepieniężne

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Nie nękać rodziców dzieci niepełnosprawnych koniecznością wykazywania dochodów i rozchodów przy korzystaniu ze świadczeń niepieniężnych, jak pomoc w opiece, pomoc asystencka dziecku. - Znieść kryterium dochodowe do świadczeń niepieniężnych. Świadczenia te skierować do dzieci z dużym zaburzeniem autystycznym i sprzężeniem z epilepsją i zaburzeniem motoryki małej.

<< Powrót do listy uwag