ustawa o świadczeniach pieniężnych; ustawa o świadczeniach rodzinnych

Autor uwagi: Irena Dzido
Organizacja:
Kategoria: świadczenia

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Według mojej propozycji Osoby niepełnosprawne a także rodzice dzieci wymagający stałej opieki ,mogli zwrócić się o przyznanie ,, budżetu indywidualnego''- świadczenie ,dzięki któremu sami opłacali codzienne wydatki związane z ich sytuacją życiową . Proponowana forma pomocy wzmacnia samodzielność osób-niepełnosprawnych,które w ten sposób same decydują o wyborze instytucji świadczenia. Pokrycie kosztów pomocy technicznej,świadczenie na rzecz rehabilitacji medycznej.Ponadto gimnastychną ,terapie ruchową i.t.p.Świadczenia na rzecz rehabilitacji medycznej są realizowane zależnie od potrzeb. Szpitalach ,ośrodkach zdrowia i zakładach specjalistycznych .Zwiększenie ulgi podatkowej dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.Pomoc w przystosowaniu w przystosowaniu mieszkania .Zasiłek na opłacenie opiekuna osoby niepełnosprawnej (dla osób zależnych ) wymagających stałej opieki.

<< Powrót do listy uwag